PRESENTACIÓ

Roncadell (Anas querquedula)
Roncadell (Anas querquedula)
"Roncadell" és el nom en valencià de la "Cerceta Carretona" (Anas querquedula). El grup es va fundar al febrer de 1987 en l'Albufera de València, reunint gent que es dedicava a observar aus en aquesta zona humida, encara que molt aviat van començar altres activitats, com les repoblacions forestals, campanyes de protecció, estudis de fauna, informes d'impacte ambiental, etc...
Roncadell es legalitza al juny de 1990 com Associació d'àmbit nacional i una mica més tard es dóna d'alta com associació juvenil; el nombre de socis és actualment de 97, encara que també contem amb un nombre una mica inferior de simpatitzants i col·laboradors. Els socis són en la seua majoria biòlegs i persones amb altra formació. L'edat oscil·la entre els 19 i els 45 anys, i la quota anual és de 30 euros. S'edita un butlletí anual i una revista científica, Dugastella; també hem editat adhesius, pòsters i tríptics sobre diferents campanyes.
Fins ara, el finançament del grup ha consistit principalment en les quotes anuals dels socis i aportacions particulars, encara que també s'han aconseguit ajudes i subvencions per campanyes concretes.
En aquesta pàgina podràs veure les activitats que estem realitzant.