ADOPTA UNA BASSA / ADOPTA UNA CHARCA

Projecte pilot per a la custòdia de petits punts d'aigua

"Adopta una Bassa" compta amb l'ajuda del programa de voluntariat VOLCAM

Introducció

La custòdia del territori és una estratègia de conservació i participació que s'està duent a terme últimament en el nostre país. El present projecte aporta les claus per al desenvolupament d'una metodologia per a la custòdia de petits punts d'aigua per part d'entitats i particulars.

Aquest projecte té com a objectiu apropar la gent a l'entorn natural i afavorir el respecte cap a les basses i els seus habitants

L'educació ambiental és un dels principals objectius del projecte "Adopta una Bassa"

Encara que per diverses circumstàncies la web està molt parada, el projecte "Adopta una Bassa" continua viu. Els diversos grups participants estan fent una molt bona tasca amb les basses dels seus respectius municipis. Gràcies a tots/es!